Witam Was w kolejnym wpisie dotyczącym Edukacji Domowej.

Jak pisałam Wam wcześniej w tym roku szkolnym przeszliśmy na ED a to oznacza, że spełniamy obowiązek szkolny poza szkołą niezależnie od niej.

Sami realizujemy podstawę programową opracowywaną dla danych klas przez Ministerstwo Oświaty. Moje dzieci w tym roku w ED są w klasie 6 i w klasie 1. Sami się uczymy (jak to robimy pisałam tutaj), sami wyznaczamy sobie czego, jak i kiedy się uczymy – nie jesteśmy w tym zakresie w ogóle w żaden sposób rozliczani ze szkołą. Dlatego też nie ma ocen, nie ma sprawdzianów ani żadnej formy zaliczeń. Osobiście staram się mocno odszkolnić naszą naukę, wpoić dzieciom że uczą się dla siebie, dla swojej wiedzy i samorozwoju. Dlatego ja też nie robię im testów, sprawdzianów ani kartkówek. Robimy zadania z książek, sprawdzamy je, jeśli są problemy robimy kolejne zadania, zatrzymujemy się i ćwiczymy do zrozumienia i opanowania tematu. Czasem idzie to bardzo szybko, czasem kilka dni jedno zagadnienie.

Jak zatem wyglądają zaliczenia, świadectwa, promocja do następnej klasy?

Z każdego przedmiotu dziecko zdaje egzamin ustny i pisemny na koniec roku a ocena z niego znajduje się na świadectwie. W naszym przypadku w klasie 6 będzie siedem egzaminów a w klasie 1 będą trzy egzaminy (napiszę o tym szczegółowo w oddzielnym wpisie). Do każdego egzaminu dostaliśmy od naszej szkoły (przyjaznej ED) zagadnienia z każdego przedmiotu. Na egzamin w naszej szkole nie musimy czekać do końca roku. Jak tylko opanujemy materiał z danego przedmiotu możemy umawiać się na egzamin. Egzaminy można zdawać od końca października do końca maja (nasze wakacje zaczynają się wraz ze zdaniem egzaminów, najpóźniej jednak od początku czerwca – najmniej 3 miesiące 🙂

 

 

Zobacz wcześniejsze wpisy:

Edukacja domowa tydzień przed 1 września  #1

Edukacja Domowa jak zacząć #2

Jak przeszliśmy na Edukację Domową #3

Przechodzimy na ED krok pierwszy #4

Nasze ED – krok drugi – szkoła rejonowa czy przyjazna #5

Nasze ED – krok trzeci – ile się czeka na decyzję #6

1 września – rozpoczęcie roku – w ED nas to nie dotyczy #7

Jak się organizujemy w Edukacji Domowej

Skąd podręczniki? Czy daje je szkoła?