Jak pisałam wcześniej tutaj My dopiero w tym roku startujemy z ED, decyzja podjęta w niedzielę.

W poniedziałek zrobiliśmy rozeznanie jakie formalności trzeba załatwić i przystąpiliśmy do działania.

Teraz nie trzeba opinii poradni (rozporządzenie Ministra Edukacji), tylko dokumenty do dyrektora szkoły (*Wniosek o zezwolenie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, *Oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizacje podstawy programowej obowiązującej w danym etapie edukacyjnym, *Zobowiązanie do przystępowania przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych).

Dzwoniliśmy do dyrektorki rejonowej szkoły do której dzieci chodziły, była bardzo miła. Powiedziała że to będzie pierwszy przypadek w szkole, że nie będzie robić problemu. Prosiła by przesłać scany dokumentów na szkolnego maila, resztę potem ustalimy bo ma urwanie głowy z początkiem roku. Na nasze pytania o książki, legitymacje – odpowiadała ze raczej dostaniemy (nie była pewna i ja to rozumiem skoro pierwszy przypadek). Podania wysłaliśmy od razu i jesteśmy dobrej myśli. Czekamy.