Pomocne były nam na polskim w klasie 8 oraz w nauce do egzaminu ósmoklasisty

 

Rodzaje liryki – typy, rodzaje i gatunki liryczne – link

Gatunki literackie – link

Podział liryki – fajne zestawienie w tabelce

Liryka, budowa wiersza, rodzaje wierszy – filmiki

Liryka – odmiany, podmiot liryczny, gatunki liryki, przykłady liryki. – film

Jak rozpoznać lirykę? Epika, liryka, dramat. Egzamin ósmoklasisty z polskiego – film