„Za każdym małym dzieckiem, które wierzy w siebie, stoi rodzic który uwierzył pierwszy.”
M. Jacobson



Zgadzam się z tą myślą bardzo!

 

Co buduje w naszym dziecku poczucie własnej wartości:

 • wspieranie dziecka,
 • okazywanie troski,
 • uważne słuchanie go,
 • traktowanie poważnie,
 • szanowanie jego granic,
 • Szanowanie jego prywatności,
 • szanowanie jego odmowy,
 • akceptowanie jego emocji i upodobań,
 • interesowanie się jego zainteresowaniami,
 • docenianie go za wysiłek i chęci,
 • wspieranie mocnych stron i zainteresowań

 

Jednak należy pamiętać, że dzieci są znakomitymi obserwatorami i rodzic który ma osobisty problem z poczuciem własnej wartości będzie właśnie takim przykładem dla swojego dziecka.

 

 



#poczuciewlasnejwartosci #dzieci #rodzicielstwo #parenting #mamą #psychologia #rodzice #rodzina #psychologiadziecieca #rodzicielstwobliskości #wspieranierozwojudzieci